Parowozy, które zakończyły erę pary na polskich torach

Wydawać by się mogło, że skoro parowozy nie służą już celom komercyjnym i nie są produkowane, to można ustalić jedną datę, która będzie określała zakończenie ich produkcji. Jednak są z tym pewne problemy, które wynikają z rożnych przyczyn. Przecież pod nazwą parowóz kryją się różne konstrukcje, a poza tym  ... czy rzeczywiście zakończono produkcję parowozów?


Przyjrzyjmy się na początek Polsce. Pod pewnymi względami sytuacja jest u nas prostsza. W Polsce, od 1968 roku nie produkuje się parowozów, a ostatnimi fabrykami, która produkowały lokomotywy parowe był Fablok i ZNTK Wrocław. Jednak z ustaleniem ostatniej wyprodukowanej w Polsce lokomotywy jest już problem.

Z jednej strony jest to lokomotywa Ok55-3 (rok produkcji: 1959. ZNTK Wrocław), ale też wiadomo, że w 1964 roku w ZNTK Poznań wyprodukowano parowóz Ty2-1407. O ile w pierwszym przypadku można mówić o wyprodukowaniu nowej lokomotywy, to w drugim przypadku był to parowóz skompletowany z części, z bliżej nieustalonego innego egzemplarza Ty2, który został wyprodukowany wcześniej. 

Z kolei, w listopadzie 1963 roku opuścił chrzanowski Fablok ostatni tendrzak przemysłowy TKp-6293 (T2D Śląsk). Trudno jednak porównywać parowozy Ok55 i Ty2 z TKp, bo różne było ich zastosowanie i nieporównywalne możliwości.

To jeszcze nie wszystko, bo po zaprzestaniu produkcji parowozów z kotłem parowym, dalej produkowano w Polsce parowozy bezogniowe, które zamiast kotła parowego wyposażone były w ciśnieniowy zasobnik pary. Ostatni przemysłowy parowóz bezogniowy został wyprodukowany wspólnie przez Fablok i ZNTK Wrocław w 1967 roku. Były to dwa parowozy typu 1U serii TKbb o numerach 3540 i 3541. Parowozy zostały zmontowane w Fabloku, a kotły do nich wyprodukowały ZNTK Wrocław (210 i 211). Parowozy pracowały w Zakładów Koksowniczych w Zabrzu. [1]

Który z tych czterech parowozów można uznać za ostatni parowóz wyprodukowany w Polsce? Odpowiedź nie wydaje się - wbrew pozorom - oczywista. Chyba dobrym wyjściem, będzie stwierdzenie, że wszystkie te parowozy zasługują na miano ostatniego parowozu wyprodukowanego w Polsce ... chociaż w przypadku Ty2-1407 można mieć wiele wątpliwości.

  • Ty2-1407 znajduje się na terenie parowozowni PSMK w Skierniewicach.
  • Ok55-3 został skreślony ze stanu i zezłomowany pod koniec lat 70 ubiegłego wieku.
  • TKp-6293 został skreślony ze stanu i zezłomowany.
  • 1U serii TKbb - 3540 został skreślony ze stanu w 1988 roku, a następnie zezłomowany. 3541 został skreślony ze stanu w Zakładów Koksowniczych w Zabrzu w 1970 roku. Dalsze losy 3541 nie są do końca znane. Niewykluczone, że po skreśleniu ze stanu, parowóz został sprzedany i nadal pracował. [1]

Jeżeli weźmiemy pod lupę świat, to można z całą pewnością stwierdzić, że produkcji parowozów nie zakończono i nowe konstrukcje jeszcze powstaną. Jako przykład można podać parowóz XXI wieku - 60163 Tornado, który został wyprodukowany w 2008 roku wg. projektu Arthura Peppercorn'a.

źródło:
[1]. Tomisław Czarnecki
aktualizacja: 24.06.2019

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Rynek Kolejowy

     
Kurier Kolejowy