Przed wskaźnikiem W 6a tylko w wyjątkowych sytuacjach zatrąbią nam Rp 1

Rozporządzenie MI z dnia 27 listopada 2019 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji - wprowadziło istotne ograniczenia, co do obowiązku podawania sygnału Rp 1 przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym, niezależenie od jego kategorii i wyposażenia w urządzenia zabezpieczające.

Rozporządzenie zniosło obowiązek podawania sygnału Rp 1 przed przejazdami kolejowo-drogowymi i przejściami, które wyposażone są w półsamoczynny lub samoczynny system przejazdowy, powiązany lub uzależniony w urządzeniach stacyjnych, zabezpieczający całą szerokość przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia, za wyjątkiem spostrzeżenia przez maszynistę zagrożenia bezpieczeństwa. Dotyczy to przejazdów i przejść przed którymi ustawiony jest "wskaźnik przejazdowy" W 6a (trójkątna biała tablica - trójkąt równoboczny - z czarnym obramowaniem i symbolem pojazdu drogowego, zwrócona wierzchołkiem ku górze).

Dlaczego wprowadzone tego typu zmianę? Wyjaśnienie ze strony PKP jest następujące: walka z hałasem i skargi osób zamieszkujących okolice linii kolejowych. Szacuje się, że ograniczenie używania Rp 1 obejmie ponad 750 przejazdów i przejść. Liczba takich przejazdów będzie rosła z roku na rok, co ma związek z realizacją szeregu inwestycji podnoszących bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie Polski.

Zastanawia jednak tak duża kreatywność, jeżeli chodzi o pojazdy malowane na wskaźniku W 6a. Ze swojej strony nie mam nic przeciw temu. Nawet mi się to podoba, że widzimy na nich tak samochody osobowe, jak i ciężarówki ... a może ma to jakiś większy sens i ostrzega maszynistów przed tym, z czym mogą spotkać się na swojej drodze?

| zdjęcia z 28 maja 2016 roku | łącznica Zagnańsk - Wiśniówka i stacja Łączna |

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Rynek Kolejowy

     
Kurier Kolejowy